Tay bấm điều khiển cầu trục

Tay bấm điều khiển cầu trục hay còn gọi là nút bấm điều khiển cầu trục có dây. Tay bấm điều khiển cầu trục dùng cho palang cầu trục, điều khiển theo hành trình.