Bộ điều khiển cầu trục

Bộ điều khiển cầu trục gồm 2 bộ phận chính là bộ thu và bộ phát sóng điện từ. Bộ điều khiển cầu trục có nhiều loại từ 2 nút cho đến 12 nút đều được Công ty Tuấn Đạt cung cấp.