Cáp điện cầu trục

Cáp điện cầu trục có nhiều loại và chuyên dùng dẫn điện cho cầu trục, cổng trục hoạt động. Cáp điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu và cung cấp trên toàn quốc.