Cổ góp điện cho cầu trục

Cổ góp điện dùng để lấy điện duy trì từ 1 điểm cố định và 1 điểm di động quay quanh trục. Cổ góp điện có từ 2-12 pha và dòng điện từ 5-1000 Amper tùy theo nhu cầu sử dụng.